Nuuk, den 8. maj 2018

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT LANDSMØDE FOR DEMOKRAATIT

Hermed indkaldes til ordinært landsmøde for Demokraatit.

Mødet afholdes på Hotel Arctic i Ilulissat i weekenden den 16.-17. juni 2018.

Sted: Hotel Arctic I Ilulissat

Landsmødet påbegyndes klokken 9 lørdag den 16. juni.

 

Foreløbig dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning
 5. Godkendelse af partiprogrammet.
 6. Godkendelse af regnskab for de to forudgående år
 7. Godkendelse af budget for de to kommende år
 8. Fastsættelse af medlemskontingent
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af Hovedbestyrelsesformand
 11. Valg af Politisk Næstformand
 12. Valg af Organisatorisk Næstformand
 13. Valg af Kasserer
 14. Valg af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer og op til 7 suppleanter
 15. Valg af revisor
 16. Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmer eller afdelinger, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før Landsmødet – det vil sige senest den 2. juni klokken 9. Forslag sendes på mail til [email protected]. Endelig dagsorden vil blive udsendt hurtigst muligt efter, at fristen for at indsende forslag er overskredet.

 

Stemmeberettigede fremgår af partiets vedtægter:

En afdeling har ret til at udpege 1 delegeret med stemmeret til Landsmødet for hver mindst 5 betalende fuldgyldige medlemmer af afdelingen. Antallet af stemmer opgøres pr. påbegyndte fem medlemmer – det vil sige 5 medlemmer giver en stemme, 6-10 medlemmer giver to stemmer, 11-15 medlemmer giver 3 stemmer og så fremdeles. Antallet af betalende fuldgyldige medlemmer i en afdeling opgøres i henhold til den dato, hvor indkaldelse til Landsmødet er dateret. Herudover har alle medlemmer af Hovedbestyrelsen hver 1 stemme.

 

Vel mødt

 

På vegne af Hovedbestyrelsen
Randi Vestergaard Evaldsen
Formand

Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Kan ikke læses? Skift tekst. captcha txt