Sundhed

Det overordnede mål med sundhedspolitikken er at få så meget sundhed for pengene som muligt. Det kræver, at samfundet løbende evaluerer sundhedsvæsenet og bruger resultaterne herfra aktivt til at forbedre systemet.

Det er Demokraternes holdning, at det skal være gratis at henvende til sundhedsvæsnet og at behandling af akutte sygdomme, almene sygdomme og livstruende sygdomme skal være gratis. Derimod er Demokraterne åbne for, at man indfører delvis brugerbetaling for sin medicin, som det også kendes fra mange andre lande.

Vores sundhedsvæsen står overfor store udfordringer i fremtiden. De kendte velfærdssygdomme, som er forårsaget af vores levevis, vil stige drastisk i de kommende årtier. Vi kan behandle flere sygdomme end tidligere og patienterne er bedre informeret om, hvilke rettigheder de har. Det er alle sammen punkter, der kan få vores sundhedsbudget til at eksplodere de kommende år, hvis der ikke fra starten bliver prioriteret, hvilke ydelser vi kan levere. De resterende ydelser må man forsøge at få udført i samarbejde med udenlandske hospitaler.

Demokraterne mener, at de såkaldte "lette" operationer som eksempelvis i knæet eller behandling for grå stær skal opprioriteres, idet det er relativt let at få reduceret antallet af personer på ventelisterne til glæde for mange. I den sammenhæng skal man ikke glemme, at man ikke har mulighed for at arbejde på grund af smerter. Udover at personen skal døje med smerter, så mister hans/ hendes arbejdsgiver også en god arbejdskraft, og samfundet dermed en skatteindtægt. Så både udefra en menneskelig og økonomisk vinkel, vil det være en fordel at få nedbragt ventelisterne på de "lette" operationer.

Forebyggelse er med til at nedbringe antallet af fremtidige behandlinger på sygehuse, hvorfor det vil være helt naturligt at anvende en del ressourcer på det område.

I forbindelse med forebyggelse bør man være kreativ i forsøget på at nå ud til målgrupperne. Demokraterne er derfor af den mening, at flere af forebyggelsesmidlerne i stedet bruges på de afdelinger i sundhedsvæsnet, som har den direkte kontakt med borgerne.

Psykiatrien er et område der ikke tiltrækker sig den store opmærksomhed og det synes Demokraterne er ærgerligt. Det er i psykiatrien at arbejdet med de sværeste patienter finder sted. En psykisk sygdom kan ofte ikke ses og derfor kan den være svær at forholde sig til. Et tværfagligt samarbejde er nødvendigt for at hjælpe de psykisk syge. I Maniitsoq har politiet, psykiatrien og de relevante offentlige instanser samarbejdet for at hjælpe hvert enkelt af de psykisk syge. Denne model ønsker Demokraterne udbredt til hele Grønland. Derudover mener vi, at der skal opføres et psykiatrisk plejehjem. Vi vil forbedre forholdene for autister og andre marginaliserede grupper i vort samfund og vi vil sikre, at syge medborgere, der skal rejse langt for at blive opereret kan få støtte og tilskud til at få en nærtstående med som mental støtte til at komme sig over sin sygdom/operation.

Tandsundhed

At gå til tandlæge i dag er blevet langt mere almindeligt end tidligere. Det skyldes uden tvivl, at befolkningen har erkendt vigtigheden af, at deres tænder skal være i god stand. Desværre har den offentlige tandpleje ikke fulgt med tiden. I mange byer har man knapt nok mulighed for at få tid hos en tandlæge, da det er meget svært at tiltrække tandlæger til længerevarende ansættelser. Det er en situation, som ikke er acceptabel.

I den situation bør man iværksætte den næstbedste løsning: "mobile tandlæger". På linie med bestemte operationer på sygehusene, hvor der kommer mobile udrykningsteams, vil det samme også kunne lade sig gøre med tandlæger. For at udvide mulighederne for at rekruttere tandlæger til de mobile teams, bør private tandlæger ligeledes få mulighed for at byde ind på de konkrete, dentale opgaver.

Demokraterne mener, at vi på sigt skal væk fra den gratis offentlige tandpleje til alle og gradvis indføre delvis brugerbetaling. Tandpleje skal dog fortsætte med at være helt gratis for unge under 18 samt for alders- og førtidspensionister.