TRykte medier

Hvis et demokratisk samfund skal udvikle sig, er det vigtig med en løbende debat om indretningen af vores samfund. For at fremme en god og sund debat kræver det, at så mange forskellige holdninger og ideer kommer til at udtryk i offentligheden. Det sker bedst ved, at der er så mange aktører på banen som overhovedet muligt.

Demokraterne mener, at det er politikernes opgave at sikre alsidigheden i vores mediebillede for at styrke ytringsfriheden og dermed demokratiet.

Aviser udgør og udfylder en vital funktion i ethvert samfund, der vil bryste sig af at være demokratisk. For disse er med til at bringe fokus på uløste samfunds-problemer – er debatskabende – er bindeled mellem avislæserne, befolkningen og magthaverne og fremstår således som en vigtig og uundværlig ”fjerde magt”, der skal kontrollere magthaverne.

Demokraterne anerkender, at de trykte medier fortsat udgør en stor del af mange menneskers adgang til nyheder og anden viden om samfundet og omverdenen. Derfor ønsker vi en mediepulje, hvorfra både nye og etablerede medier kan søge penge til investeringer i nye tiltag, der kan skabe udvikling med henblik på at sikre befolkningen et så mangfoldigt mediebillede som muligt.

Elektroniske medier

På den elektroniske medieside mangler der i den grad en konkurrent til KNR’s nyhedsformidling i radio og på tv. På internettet går det meget bedre. Her er der flere konkurrenter til KNR.

Demokraterne mener, at det vil fremme vores unge og spæde demokrati, at det bliver så let som muligt for nye aktører at konkurrere med KNR på nyhedsområdet.

Aktører, der ønsker at stable en konkurrent til KNR på benene, skal efter Demokraternes opfattelse have mulighed for støtte således, at der bliver tale om lige og fair konkurrencevilkår. Det behøver ikke nødvendigvis at betyde, at der skal hives flere penge op af landskassen. Demokraterne kunne sagtens forestille sig en løsning, hvor KNR’s eksisterende tilskud bliver reduceret med det samme beløb som den eller de nye aktører skal have i støtte.

Derudover kunne det overvejes at lade en ny aktør få lov til at lade sine programmer afbryde af reklamer samtidig med, at man forbød KNR at reklamere. På den måde ville reklamekronerne blive kanaliseret over til den eller de nye aktører.

Demokraterne har noteret sig, at i andre lande, hvor nyhedsmonopolet er blevet brudt, har de fået et mere pluralistisk og interessant mediebillede. Og det er vist de færreste personer i disse lande, der i dag drømmer sig tilbage til Radio- og Tv-monopolets dage.

KNR bør koncentrere sig om at øge sin kvalitet inden for sine public service forpligtelser, da dette er vigtigt for Grønlands demokratiske udvikling.

Internettet

De steder, hvor kundegrundlaget og kapaciteten er til stede, skal det være muligt for borgere og erhvervslivet at købe flatrate-abonnementer.

Vi vil have en analyse af krydssubsidierne inden for telekommunikation, så det bliver kortlagt, hvad det reelt koster at have internet i de enkelte byer og bygder. Det er vigtigt, at alle i landet har mulighed for at benytte sig af internettets mange muligheder.

For at gøre det mere attraktivt at etablere miner på Grønland, så skal Tele Greenland - mod passende betaling – forpligtes til at etablere den fornødne telekommunikations infrastruktur, således at man kan anvende mobiltelefoner og have adgang til internettet i og omkring minerne.