Barselsorlov

Demokraterne var hovedarkitekt bag den seneste forlængelse af barselsorloven, men vi mener stadig ikke, at barselsorloven er lang nok. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anbefaler, at barselsorloven skal være på minimum 6 måneder. En anbefaling på barselsorloven der er et absolut minimum for Demokraterne. Vores mål er dog, at barselsorloven skal vare et år. Barselsorlov på et år vil give de nye verdensborgere en passende tid sammen med de mennesker, de holder allermest af – deres forældre. Dette vil efter vores opfattelse give gladere og mere harmoniske børn. En forlængelse af barselsorloven til et år skal ske gradvist således, at forlængelsen bliver samfundsøkonomisk ansvarlig.

Ligestilling

Socialpolitik

De ansatte

 

Uanset hvor mange initiativer, der bliver søsat, kommer man ikke udenom, at de ansattes forhold skal forbedres. Hvis forholdene ikke forbedres og manglen på kvalificeret arbejdskraft fortsætter, vil vi ikke kunne få vendt den triste udvikling.

For at man fra offentlig side kan skride ind overfor omsorgssvigt og misbrug, er det nødvendigt, at pædagoger og andet institutionspersonale, er i stand at se tegnene på omsorgssvigt og misbrug hos børnene. Demokraterne mener, at dette skal være en naturlig del af alle relevante uddannelser.

 

 

 

Forældrene

 

Mange vordende forældre, er ganske naturligt ikke klar over hvilken stor og ansvarsfuld opgave, der venter dem forude, når et barn melder sin ankomst. For at mindske risikoen for omsorgssvigt går Demokraterne ind for familiecentre, der er en vigtig del af arbejdet for at skabe ressourcestærke forældre. Vi er ligeledes klar til at bakke op om andre nye initiativer, der bærer i den retning.

Vold mod kvinder og mænd

Mænd er oftest fysisk stærkere end kvinder. Det er et ubestrideligt faktum. Desværre er der alt for mange mænd, der fra tid til anden føler behov for at bevise det. Demokraterne tager størst mulig afstand fra vold mod kvinder i almindelighed og vold mod kvinder begået af deres ægtemænd, samlevere eller kærester i særdeleshed.

Som i mange andre forhold i samfundet er forebyggelse helt essentielt. I forbindelse med konflikter i parforhold er der ofte to parter til at optrappe en konfrontation. Her er konfliktløsning et godt bud.

Vi skal have skabt en holdningsændring i vort samfund. Det skal ikke være i orden stiltiende at se på, at naboen, underboen eller måske endda søsteren går rundt med uforklarlige blå mærker. Det skal ikke længere være i orden stiltiende at acceptere, at naboen, underboen eller måske endda brormand banker sin kone. Hvis vi lukker øjnene, så har vi et medansvar for, at volden mod kvinder får lov at fortsætte. Demokraterne vil i den sammenhæng arbejde for, at der i højere grad ydes offentlig støtte til krisecentre for voldsramte kvinder.

Demokraterne tager naturligvis også skarpt afstand fra kvinder, der er voldelige over for deres samlevere. De mænd, der udsættes for dette, skal naturligvis have de samme tilbud og de samme muligheder for støtte, som de voldsramte kvinder.

Plejefamilier

Mange familier har frivilligt indvilliget i at være plejefamilie for et barn, der mangler trygge rammer. Det er meget prisværdigt, at de vil påtage sig denne næsten ulønnede, samfundsvigtige opgave. Uden deres hjælp skulle der oprettes endnu flere særdeles omkostningstunge institutionspladser. Da det både menneskeligt og økonomisk er bedre at have placeret et omsorgssvigtet barn hos en ressourcestærk familie, vil det være en god ide at forbedre deres vilkår, så endnu flere familier ønsker at påtage sig opgaven.

Derudover bør plejefamiliens retsstilling over for plejebarnet forbedres i forhold til barnets forældre, så disse ikke uden videre kan få barnet tilbage, når de ønsker det. Det må først og fremmest være barnets tarv, der skal varetages. Dernæst skal det være lettere for plejefamilierne, at få lov til at adoptere plejebarnet. Jo mere stabilt plejebarnets forhold bliver, desto bedre er det for barnet.

Endelig vil vi arbejde for, at plejeforældre får tilbud om flere relevante kurser, da det er meget vigtigt, at plejeforældre kender til den sidste viden om den rigtige hjælp til de omsorgssvigtede børn.