Anbringelser

Demokraterne vil arbejde for, at der bliver en lovsikret anbringelsesgaranti, så de børn og unge, der lider overlast i hjemmet, sikres en reel mulighed for at bo og vokse op under trygge rammer. Dermed sikres en så tidlig indgriben som muligt, hvorved børn og unges gives bedre muligheder for, at vokse op som velfungerende og hele mennesker.

 

For at sikre børnenes rettigheder bedre ønsker vi at få etableret en børneombudsmand. Det er på tide, at børnene får deres egen "advokat" til at tale deres sag over for Selvstyret.

 

Samarbejdet mellem borgere, politi, kommuner, og frivillige organisationer skal intensiveres.

Børneombudsmand

Seksuelt misbrug

Demokraterne er naturligvis imod enhver form for seksuelt misbrug, og vil arbejde for, at dette skal straffes hårdere end i dag.

Derfor er ingen af os er i tvivl om, at kampen mod seksuelt misbrug af børn skal intensiveres og at der skal ydes en indsats, som er større, end den der ydes i dag.

Demokraterne er af den opfattelse, at der skal sættes hårdt ind overfor pædofili af hensyn til de børn som er blevet misbrugt eller risikerer at blive det. Pædofili bør straffes hårdt samtidigt med at de pædofile tilbydes relevant medicinsk behandling. Hensynet til ofrene skal altid veje tungere end hensynet til de pædofile.

Det vil være en god idé at intensivere undervisning om seksuelt misbrug – særligt pædofili – allerede i førskolealderen, så børn i en tidlig alder bliver helt klar over, hvor grænsen mellem normal kærlighed og seksuelt misbrug går.

Der skal mere fokus på, at personale i sundheds-, social- og uddannelsessektoren har en skærpet underretningspligt i forhold til at oplyse kommunen om mistanke om seksuelt misbrug