Ideologi

Demokraterne er et liberalt parti, som lægger lige stor vægt på at være socialt bevidst og liberalt orienteret. For Demokraterne er de to størrelser ikke modsætninger - de er hinandens forudsætninger.

Demokraterne tror på, at et fintmasket socialt system og velfungerende borgere er en forudsætning for et produktivt erhvervsliv.

Først og fremmest tror vi på, at det enkelte menneske kan klare meget mere, end hvad Selvstyret og et flertal i Inatsisartut tror, de kan udrette. Demokraterne mener, at vi skal lade befolkningen selv bestemme, hvordan de vil indrette deres liv. I mange tilfælde oplever befolkningen med rette, at der bliver bestemt alt for meget nede i Nuuk. Den tankegang skal vi væk fra.

Demokraterne mener, at det er politikernes opgave at udstikke rammerne for, hvordan samfundet skal indrettes, hvorefter det er befolkningens opgave at udfylde dem efter bedste evne. Det betyder også, at hvis der opstår problemer, løser man problemerne selv, i stedet for at bede Selvstyret om at træde til med en ekstra pose penge. Den holdning er ødelæggende for selvtilliden, og når man finder ud af, at man kan klare udfordringen selv, så er glæden desto meget større. Det forøger selvtilliden for den enkelte – til glæde for alle.


For Demokraterne er rettigheder og pligter naturlige størrelser, der i højere grad skal gennemsyre vores samfund. I for mange år har der været et stort fokus på rettigheder. I de kommende år skal vi blive bedre til som samfund at formulere klare pligter og rettigheder som borgere i Grønland.

Her er et eksempel, der viser, hvordan Demokraterne mener rettigheder og pligter hænger sammen. Når man starter på en uddannelse, så færdiggør man også uddannelsen. For hvis vi til stadighed skal opretholde et stort serviceniveau, kræver det noget af befolkningen. 

Med andre ord mener Demokraterne, at vi skal væk fra den krævementalitet, hvor man bare kræver ind, uden at yde en indsats. Demokraterne kalder det for: At være solidariske for hinanden – og med de næste generationer.

Menneskesyn

For Demokraterne er menneskesyn og livsanskuelse to størrelser der følges ad. Hvordan man ser på sit liv er bestemmende for, hvordan man ser andre mennesker.

Frihed, tolerance overfor hinanden og upartiskhed har altid været – og vil altid være – Demokraternes kendetegn.

Demokraterne finder det vigtigt, at alle mennesker kender sit værd og samtidig føler sig værdsat. På den måde kan mennesker og samfund yde hinanden den bedste støtte og bidrage til hinandens udvikling.

Politisk hylder Demokraterne det liberale menneskesyn, hvor hvert menneske tager så meget ansvar for sit eget liv og livsførelse, som overhovedet muligt. Dertil skal ligges ideen om det store sociale ansvar, som vi som samfund har, når de svageste i samfundet vitterligt har brug for hjælp.

Den personlige ytringsfrihed finder Demokraterne ukrænkelig og dermed mener vi, at alle skal have ret til deres personlige meninger og have retten til at ytre sig. Demokraterne er af den overbevisning, at den form for frisind vil give størst mulig kreativitet, samt sikre en menneskelig mangfoldighed, der igen vil skabe et fundament for et multikulturelt samfund med plads til alle.

Hvert eneste menneske har ret til selv at definere sin identitet og skabe sig sin plads i samfundet. Hvert menneske har ligeledes pligt til ikke at ligge samfundet unødigt til last. Det betyder kort og godt, at hvis du kan yde noget, så skal du yde noget. Ingen bør nægte at yde for samfundet og lade andre om at arbejde.

Demokraterne vil bruge ethvert tænkeligt emne til at sikre alle deres rettigheder og forsvare alles ret til deres identitet. Dette betyder fx at Demokraterne altid vil forsvare minoriteter.

For nogle kan det synes trivielt, men menneskesyn og livsanskuelse går igen indenfor alle områder og derfor skal der konstant kæmpes for et tolerant, fremadrettet og udviklende menneskesyn.