Nyheder

§ 37: Frafald på efterskoler

§ 37: Frafald på efterskoler

Author: Demokraatit/6. september 2017/Categories: Nyheder

Rate this article:
No rating

I henhold til § 37 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut.

 

Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. frafald på efterskoler:


1. Hvordan vil Naalakkersuisut rent konkret undersøge, hvilke årsager, der er til det store frafald blandt efterskoleeleverne på efterskolerne i Danmark?

2. Hvordan vil Naalakkersuisut rent konkret undersøge, hvilke årsager, der er til det store frafald blandt efterskoleeleverne på efterskolerne her i landet?

3. Vil Naalakkersuisut i en kommende undersøgelse inddrage frafaldne elever og deres forældre i form af kvalitative interviews og på hvilken måde forestiller Naalakkersuisut sig at dette skal ske?

4. Hvor lang tid forestiller Naalakkersuisut sig, at det vil tage at udarbejde en ordentlig og kvalitativ undersøgelse af årsagerne til det store frafald blandt efterskoleeleverne?
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

 

Begrundelse
Et efterskoleophold er en god mulighed for at forberede sig på den videre færd i uddannelsessystemet. Desværre er elevernes frafald ganske stort. Det gælder både for efterskoleelever i Danmark og for efterskoleelever her i landet.

Hjemve og manglende sprogkundskaber er to årsager, der ofte bliver benyttet til at forklare det store frafald, men manglende sprogkundskaber kan jo ikke være årsagen til det store frafald på vore hjemlige efterskoler.

Der er derfor behov for at Naalakkersuisut grundigt undersøger årsagerne til det store frafald. I forbindelse med udarbejdelsen af undersøgelsen bør man opsøge og interviewe såvel børn som forældre til de frafaldne, så man kan man spørge ind til årsagerne og så man kan finde ud af, hvad man kunne have gjort for at undgå frafaldet. En spørgeskemaundersøgelse eller lignende er ikke nok. Det er vigtigt, at vi finder ind til problemets kerne, så vi kan opstille de rette løsningsmodeller.

Det er muligt, at manglende sprogkundskaber er en af forklaringerne, hvad angår eleverne i Danmark, men det kan af gode grunde ikke være en af årsagerne til frafaldet i Grønland.

Spørgsmålene bedes besvaret inden for en frist på 10 arbejdsdage.

 

Number of views (501)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.