Nyheder

§ 37: Den økonomiske fremtid

§ 37: Den økonomiske fremtid

Author: Demokraatit/23. maj 2017/Categories: Nyheder

Rate this article:
No rating

I henhold til § 37 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut.

 

Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. selvstændighed og den økonomiske fremtid for vort land:


1. I koalitionsaftalen fremgår det tydeligt, at Grønland uigenkaldeligt er på vej mod selvstændighed. Det er en noget løs formulering. Vil Naalakkersuisut komme nærmere ind på sine overvejelser omkring, hvornår man mener at det er realistisk at vi kan blive selvstændige?


2. Hvis det nuværende niveau for velfærd og borgerservice skal opretholdes, når vi bliver selvstændige, så kræver det rundt regnet at vi forbedrer vores nuværende samfundsøkonomi med omkring 5 milliarder kroner om året. Hvad vil Naalakkersuisut gøre for at sikre en forbedring af økonomien i den størrelsesorden?

 

3. Er Naalakkersuisut villig til at skære i velfærdsgoder for at opnå selvstændighed, og hvis svaret er ja bedes Naalakkersuisut komme med konkrete svar på, hvor i velfærdssamfundet der skal spares?

4. Opererer Naalakkersuisut med en finanslov for 2018 i balance, hvor det samlede skattetryk – her tænker vi særligt på indkomstskatten - ikke stiger? Hvis Naalakkersuisut kan nikke godkendende til det, så vil Demokraterne gerne have oplyst, hvordan Naalakkersuisut har tænkt sig at få de økonomiske ender til at mødes herunder vil vi gerne have oplyst, hvilke udgiftsområder som Naalakkersuisut påtænker at beskære?

 

5. Særligt et koalitionsparti bliver ved med at tale om at uligheden i samfundet skal bekæmpes, men talen bliver aldrig fulgt op med konkrete forslag. Hvordan vil Naalakkersuisut KONKRET bekæmpe uligheden i samfundet og hvilke tiltag har man planlagt i den forbindelse?

(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

 


Begrundelse

Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter sagde under behandlingen af Politisk Økonomisk beretning 2017, at selvstændighed ikke kun handler om penge. Det har han ret i, men hverken han eller den øvrige koalition kan benægte, at økonomi er en vigtig faktor i vores fælles bestræbelser for at opnå selvstændighed. Det store spørgsmål er derfor, hvor langt de nuværende koalitionspartier er klar til at gå for at opfylde koalitionsaftalens ubetinget klareste vision:

”Grønland er uigenkaldeligt på vej mod selvstændighed”.

Det er meget svært at trække svar ud af Naalakkersuisut vedrørende de økonomiske konsekvenser som en selvstændighed vil medføre. Demokraterne mener, at Naalakkersuisut skylder befolkningen et ærligt svar på, hvad det vil koste at opnå selvstændighed.

Og det får Naalakkersuisut hermed chancen for at levere.

Herudover er det interessant at høre lidt mere om Naalakkersuisuts mere kortsigtede økonomiske mål for den nærmeste fremtid.


Spørgsmålene bedes besvaret inden for 10 arbejdsdage.

 

Number of views (1274)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.