Nyheder

§ 37: Udenskærs fiskeri

§ 37: Udenskærs fiskeri

Author: Demokraatit/30. marts 2017/Categories: Nyheder

Rate this article:
No rating

I henhold til § 37 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut.

 

Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. indsættelse af yderligere kapacitet i det udenskærs fiskeri efter hellefisk, torsk, rødfisk m.v.:


1. De 10% af kvoterne, som Naalakkersuisut har sat til side, må som jeg forstår det skabe ca. 5 måneders fiskeri, idet de eksisterende fartøjer i 2016 har fisket sammenlagt i ca. 50 måneder. Jeg har på Naalakkersuisoq for fiskeris svar af 7. marts på mine tidligere spørgsmål forstået, at det ikke er samfundsøkonomisk fornuftigt at gøre dette, så jeg vil gerne spørge om det er driftsøkonomisk rentabelt at basere investeringen i net nyt fartøj på 5 måneders fiskeri.

2. Hvordan forestiller Naalakkersuisut sig, at der skal prioriteres mellem ansøgere til den afsatte 10% kvote? Vil der i forbindelse med prioriteringen blive vurderet om de nye aktører økonomisk ogadministrativt kan løfte opgaven, således at stråmands virksomhed undgås?

3. Naalakkersuisoq for fiskeri omtaler hensynet til de hjemmehørende fiskere, som nu skal prioriteres. Skal det forstås derhen, at de eksisterende rederier ikke overholder fiskerilovens krav omkring ejerskab, og derfor ikke kan betragtes som hjemmehørende, eller er der tale om en ny kategori af fiskere, som Naalakkersuisoq henviser til?

4. Jeg har forstået, at der er et nyt fartøj under bygning til afløsning for et af de eksisterende skibe i dette fiskeri. De samlede investeringer i den del af erhvervet overstiger, som jeg har forstået det 1 mia. kr. Har Naalakkersuisut undersøgt hvorledes rentabiliteten i disse fartøjer påvirkes, dels af reduktionen i år, dels af de løbende reduktioner af kvotegrundlagt fremover, som det fremgår af Naalakkersuisoqs svar på mine spørgsmål af 7. marts? 

(Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne)

 


Begrundelse

Den 7. marts modtog jeg svar på § 37-spørgsmål nummer 2017-105.

Svarene giver anledning til yderligere spørgsmål, som jeg hermed fremsender. Jeg henviser herudover til samme begrundelse som i § 37-spørgsmål nummer 2017-105.

Spørgsmålene bedes besvaret inden for 10 arbejdsdage.

 

 

Number of views (1438)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.