Nyheder

Giv dog de unge en chance – giv dem forudsætningerne for at tage en uddannelse!

Giv dog de unge en chance – giv dem forudsætningerne for at tage en uddannelse!

Author: Demokraatit/15. marts 2017/Categories: Nyheder

Rate this article:
No rating

Radioprogrammet P1 i Danmark har den 9. marts haft fokus på gymnasierne i Grønland. Konklusionen er klar! De studerende har for dårlige sproglige forudsætninger til at de kan gennemføre en uddannelse, og det skal der handles på nu.

Det er ikke tilstrækkeligt kun at tale om folkeskolen under valgkampene og love alt muligt urealistisk. Uanset om man vil det eller ej, stiller vi selv og omverdenen krav til eleverne hvis de vil videre i uddannelsessystemet. Især de manglende sproglige forudsætninger er en udfordring og flere må derfor afbryde deres uddannelser.

Demokraterne vil på den baggrund arbejde for, at der skal afsættes flere ressourcer til sprogundervisning, mens eleven stadig går i folkeskolen. De skal lære at beherske dansk og engelsk på et niveau, så det er muligt at tage en uddannelse hvor som helst de ønsker det. Hvem er vi til at bestemme hvad vores børn og unge skal? Det er for Demokraterne åbenlyst, at de unge skal have muligheden og friheden til selv at vælge Deres fremtid fremfor, at vi begrænser deres valgmuligheder.

Det er meget generøst af Naalakkersuisoq for Uddannelse Doris Jakobsen, at tilbyde yderligere uddannelser på udelukkende grønlandsk. Det er der intet galt i og det er støtteværdigt.

Og dog?! Hvilke uddannelser er der tale om? Er det uddannelser de unge gerne vil tage eller bliver nødt til at tage, fordi de ikke har andre valgmuligheder? Der er så mange forskellige uddannelser at vælge imellem i dag. Forestil jer, at vores unge tager lige præcis den uddannelse de ønsker, så vi ikke skal lave flere dyre lappeløsninger. Mulighederne for vores børn bliver langt større, såfremt de behersker engelsk og dansk på et højt niveau.

Vi skal undgå, at der skal laves flere tiltag, som tager for mange år at implementere, så vi endnu engang skal vente på en evaluering og at der igen kommer anbefalinger, som igen skal implementeres og som igen skal evalueres. Det er på tide at vi åbner øjnene og ser realistisk på tingenes tilstand.   

For mens vi venter på, at de grønlandsksprogede uddannelser bliver etableret og at ekspertgrupperne når en konklusion, glemmer vi en vigtig faktor – Tidsfaktoren. Hvert år er der i gennemsnit ca. 715 elever, der forlader folkeskolen og nogle med så dårlige forudsætninger, at de ikke kan komme videre i uddannelsessystemet. Hvert år forøges dette antal.

Mens de unge venter på at kunne tage en uddannelse, vil samfundet blot sakke bagud i udviklingen og uligheden vil forøges, da der vil være ringe muligheder for at få gode jobs i fremtiden. De unge skal have forudsætningerne til at skabe deres egen fremtid og være selvbærende.

Hvad bliver det næste? Det er vel, at der igen skal bruges penge på at der skal ske sproglige opkvalificeringer, før de unge kan komme på uddannelse.

Derfor er det åbenlyst at elevernes gode resultater skal afspejles i bloktilskuddet til kommunerne. Udsendelsen på P1 er blot endnu et eksempel på, at flere ressourcer er bedst brugt i folkeskolen og ikke efter.

Der skal være en vision om, at de unge skal have en uddannelse og når vi står i den situation som vi gør, og når der ikke sker noget, synes jeg, at vi opfører os for skødesløst på vegne af vores ungdom, og det er spild af gode ressourcer og kompetencer.

Mvh.
Tina Naamansen
Kandidat for Demokraterne i Kommuneqarfik Sermersooq

Number of views (1285)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.