Nyheder

Privatisering af Royal Greenland, ja tak men hvorfor og hvordan

Privatisering af Royal Greenland, ja tak men hvorfor og hvordan

Author: Demokraatit/13. marts 2017/Categories: Nyheder

Rate this article:
No rating

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har meget klart meldt ud, at Royal Greenland skal privatiseres. Demokraterne er i bund og grund enige heri, men vi vil dog opfordre til, at man undersøger tingene ordentligt først. Vi er derfor glade for, at Demokraternes forslag om, at Naalakkersuisut skal udarbejde en analyse af privatiseringspotentialet af de helt og delvist selvstyreejede selskaber blev vedtaget af Inatsisartut. Analysen skal være klar i foråret 2018.

Et land skal ikke drive forretning - det skal man lade landets indbyggere om. Så kort kan man opsummere Demokraternes holdning til privatiseringer.

Vi glæder os derfor over Naallakkersuisuts udmelding om, at de ønsker at privatisere Royal Greenland. Vi er dog ikke specielt sikre på, at Naalakkersuisut gør det af de rigtige årsager. Og vi er specielt bekymrede over hvordan Naalakkersusiut har tænkt sig at gøre det.

Et af klagepunkterne går på at Royal Greenland har for få Grønlandske officerer ombord. Om det er eller ikke er et succeskriterie for en fiskerivirksomhed må være op til den enkelte at vurdere. Vi mener, at det siger mere om det generelle grønlandske uddannelsesniveau end om Royal Greenland. Men hvordan det bliver forbedret i et privatiseret Royal Greenland er os en gåde.

Et andet problem som Naalakersuisut mener, at de kan løse ved at privatisere Royal Greenland er den påståede unfair forretningsgang som resulterer i skyhøje priser på hellefisk. Vi vil på ingen måde afvise at der kan være tale om en unfair konkurrence, men det er først og fremmest en sag for konkurrencestyrelsen at se på. Derefter må man så se på om konkurrenceloven er skruet rigtigt sammen i forhold til, at den slags sager ikke opstår. Men vi mangler stadig at få forklaret, hvordan en privatisering af Royal Greenland løser det problem. En virksomhed af Royal Greenlands størrelse vil altid kunne udsætte andre for unfair konkurrence uanset hvem der ejer den.

Siden det nye Naalakkersusiut tiltrådte har der været en masse forskelligartede udmeldinger om fiskeriet. Der er hele tiden snak om at omfordele rejekvoten. Der er snak om at tage 10 % af andre kvoter ud til ”nye aktører” uden at se på om de nuværende aktører har overskudskapacitet. Der bliver hele tiden givet meget større kvoter end den biologiske rådgivning anbefaler. Alt dette giver en stor usikkerhed om rammebetingelserne for fiskeriet. Det er et meget dårligt signal at sende til omverdenen, at rammebetingelserne hele tiden ændrer sig. Det er helt sikkert medvirkende til, at råstofselskaberne er usikre overfor Grønland, og det er ikke sundt for samfundet generelt.

Endelig er Demokraterne bekymret for, at idéen om at privatisere Royal Greenland i virkeligheden bunder i et kortsigtet politisk ønske at lukke et hul i landskassen. Dette bør ikke være et argument i sig selv. Hvis/når vi beslutter os for en privatisering, så skal det være på baggrund af en grundig og fornuftig proces, hvor fordele og ulemper er belyst og analyseret.

Sagt på en anden måde, så mener Demokraterne som altid, at store beslutninger, som en privatisering af Royal Greenland, skal træffes på et oplyst grundlag og ikke bare fordi dele af Naalakkersuisut pludseligt bliver sure. I den forbindelse vil vi påpege, at Naalakkersuisut er blevet pålagt at aflevere en analyse af de helt eller delvist selvstyreejede selskaber med henblik på disses privatiseringspotentiale. Denne redegørelse skal fremlægges senest på forårssamlingen 2018. Vi foreslår, at Naalakkersuisut får lavet den redegørelse og bruger den som en rettesnor for fremtidige privatiseringer i stedet for at privatisere på baggrund af tilfældige humørsvingninger.

Mvh.
Fiskeriordfører Michael Rosing og Finansordfører Randi Vestergaard Evaldsen

Number of views (1022)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.