Nyheder

Professionalisering af bestyrelser

Professionalisering af bestyrelser

Author: Demokraatit/13. marts 2017/Categories: Nyheder

Rate this article:
No rating

Hvis det står til Tina Naamansen, kandidat for Demokraterne i Kommuneqarfik Sermersooq, skal folkevalgte ikke have adgang til at besætte bestyrelsesposterne i de selskaber, kommunen har en aktie i. De folkevalgte har ikke den fornødne erfaring og viden, mener hun.

Kommuneqarfik Sermersooq har en håndfuld bestyrelsesposter i Nuuk Imeq, Iserit A/S, Nuup Bussii A/S og
”Jeg har altid syntes, at det er en meget dårlig idé at besætte disse poster med folkevalgte, for hvad ved den folkevalgte om bryggerier, busdrift og drift af boligorganisationer?”, spørger Tina Naamansen retorisk og fortsætter:

”Vi har et meget stort erhvervsliv i Kommuneqarfik Sermersooq med mange kompetente erhvervsdrivende, som har stor viden og erfaring inden for drift og udvikling af selskaber. Så længe det offentlige har aktier i selskaber mener jeg, at vi skal gøre brug af erhvervslivet, da det er en selvfølge, at et selskab skal udvikle sig og øge omsætningen med tiden. Det har de folkevalgte nødvendigvis ikke den fornødne viden om.

Fredag ved kommunalbestyrelsesmødet i Nuuk blev det tydeligt, at Siumut ikke støtter den vedtagne ejerstrategi med professionelle bestyrelser, og vi må konstatere, at Siumut i øjeblikket vender på en femøre næsten dagligt her før kommunevalget.

Folkevalgte udgør en risiko
At blive bestyrelsesmedlem i sin blotte egenskab af folkevalgt er en risiko for selskabet. Der skal tages udgangspunkt i den strategi, der er lagt for selskabet og der skal findes en eller flere kompetente personer, der kan løfte opgaven bedst. Det gør de private selskaber og det burde ikke være anderledes blot, fordi selskabet er offentligt ejet.  

Nuuk Imeq står eksempelvis overfor nogle udfordringer med pantsystemet. Der vil komme en øget konkurrence og spørgsmålet er, om selskabet skal lukkes eller om skal der ske en ændring i måden at føre forretning på, som man hidtil ikke har været vant til.    

”Et scenarie med øget konkurrence kræver viden omkring opretholdelse af markedsandele, risikovurderinger, optimering og effektivisering for at holde omkostningerne nede, så det er muligt at konkurrere med priserne. Det er folkevalgte ikke de bedst kvalificerede til at gøre. Derfor vil jeg bane vejen for, at det fremover ikke er folkevalgte, der kommer i bestyrelserne men derimod mere kompetente kræfter fra erhvervslivet, så virksomhederne kan udvikle sig på bedst mulig vis, så længe Kommuneqarfik Sermersooq absolut skal have aktier i selskaberne,” siger Tina Naamansen og slutter:

”Men i øvrigt mener jeg, at den kommende kommunalbestyrelse hurtigst muligt skal udarbejde en analyse, der skal afdække fordele og ulemper ved en fuld privatisering af de helt- eller delvist ejede kommunale selskaber.” 

Number of views (1180)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.