Nyheder

§ 37: Makrelkvoter og fordelingen heraf

§ 37: Makrelkvoter og fordelingen heraf

Author: Demokraatit/23. februar 2017/Categories: Nyheder

Rate this article:
No rating

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. makrelkvoter og fordelingen heraf:

1. Hvordan og hvornår vil Naalakkersuisut fordele årets makrelkvoter?

2. Vil Naalakkersuisut fastholde den nuværende afgift på makrel eller står den overfor at blive ændret?

3. Vil Naalakkersuisut ændre reglerne, så det bliver muligt at indchartre fartøjer fra en bredere kreds af nationer?

4. 28. oktober 2015 blev Naalakkersuisut udsat for en række grove beskyldninger vedr. fordelingen af makrelkvoter fra de daværende Inatsisartutmedlemmer Aqqaluaq B. Egede (IA) og Hans Enoksen (Partii Naleraq). Hvordan forholder Naalakkersuisut sig i dag til disse beskyldninger?

5. Hvilke nye tiltag eller idéer har Naalakkersuisut planer om at indføre for at forbedre fordelingen af makrelkvoter i forhold til tidligere år?

(Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne)


Begrundelse:
Tilbage i oktober 2015 udsendte de daværende medlemmer af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede (IA) og Hans Enoksen (Partii Naleraq) en fælles pressemeddelelse[1] vedr. tildeling af makrelkvoter. Pressemeddelelsen var særdeles grov. Blandt andet blev samtlige Inatsisartutmedlemmer fra Siumut, Atassut og Demokraterne beskyldt for stiltiende at acceptere lovbrud.

Herudover indeholdt pressemeddelelsen beskyldninger med det daværende medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug samt mod en højtstående embedsmand i partiet Siumut.

En rasende formand for Naalakkersuisut tog til genmæle i en officiel pressemeddelelse[2], hvori han fastslog, at der var tale om usande postulater fra Aqqaluaq B. Egede og Hans Enoksen. Formanden for Naalakkersuisut gik endda så langt, at han direkte skrev, at såfremt påstandene var fremsat af privatpersoner, så ville han øjeblikkeligt have overvejet at melde dem til politiet for at overtræde kriminallovens injurieparagraf, fordi der mod bedre vidende blev fremsat usande sigtelser i pressemeddelelsen.

Siden da er der sket mangt og meget på den politiske scene. Både Aqqaluaq B. Egede og Hans Enoksen er således blevet medlemmer af Naalakkersuisut, og begge kommer qua deres poster til at spille en afgørende rolle i den kommende fordeling af makrelkvoter.

I en artikel i Sermitsiaq[3] fra september 2016 påpeger Ture Korsager, der er direktør i skibsmæglerfirmaet Atlantic Shipping A/S i København, og som gennem flere år har hjulpet rederier i Grønland med at indchartre udenlandske trawlere til fangst af makreller, tre årsager til, at der hidtil har været problemer med at opfiske hele makrelkvoten, og at makrelfiskeriet derfor endnu ikke har været nær så stor en succes som det potentielt kunne have været. Årsagerne er:

- Kvoterne bliver udbudt for sent. Hvis Grønland skal fiske hele sin makrel-kvote, må kvoterne fordeles senest i februar-marts.
- Afgiften er for høj
- Der bør åbnes op for, at fartøjer fra en bredere kreds af nationer end i dag må chartres til fiskeriet.

Vi befinder os nu i slutningen af februar, og med to af de store kritikere af makrelkvotefordelingen siddende på centrale poster i Naalakkersuisut så har vi en forventning om, at det er et område, der er blevet prioriteret, og vi ser derfor frem til at høre om planerne for årets fordeling af makrelkvoter.

Der ønskes svar på spørgsmålene indenfor 10 arbejdsdage.[1] http://ia.gl/da/naalakkersuisut-40-mio-kr-missaat-kammalaatersorlutik-ikioqatigiissutigigaat/

[2] http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2015/10/291015-falske-beskyldninger

[3] http://sermitsiaq.ag/tre-aarsager-aarets-makrel-fiasko

Number of views (1548)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.