Ane Lone Bagger

   

Ane Lone Bagger

Jeg er født, opvokset og bor i Ilulissat og er gift med Frank. Sammen har vi tvillingedøtrene Linda og Camilla på 13 år. Jeg er uddannet flymekaniker, men har de seneste år arbejdet som Assurandør for TRYG.

 


Mine personlige mærkesager

Selvstyre med kvalitet

Jeg ser frem til, at vi skal hjemtage flere ansvarsområder, så vi som folk og som nation kan videreudvikle os. Men vi skal stille krav. Vi skal sikre os, at de ansvarsområder, vi hjemtager, ikke forringer borgerservicen. Det betyder konkret, at vi kun skal hjemtage ansvarsområder, når disse er fuldt ud up-todate, så vi ikke pålægger os selv yderligere omkostninger.

Jeg vil på den baggrund arbejde for, at der bliver nedsat en uafhængig og uvildig ekspertgruppe, der skal afdække den nuværende status på de områder, der kan hjemtages. Jeg vil samtidig kæmpe for, at den danske stat sørger for fortsat at investere i samtlige de områder, der er under statens ansvar.

Vi skal kun hjemtage områder, der er til gavn for vort samfund som helhed. For eksempel er det essentielt, at vi har den fornødne, veluddannede hjemmehørende arbejdskraft til at løse de opgaver som en hjemtagelse medfører.

Grønland i verdens centrum
Grønlands geografiske placering har siden Anden Verdenskrig været sikkerhedspolitisk interessant. Den internationale interesse for Grønland vil også i fremtiden være betydelig primært på grund af de globale klimaforandringer Nord-vestpassagen og den stigende interesse for råstoffer på grønlandsk territorium. På den baggrund er det nødvendigt, at vi markerer os kraftigt i disse debatter i Folketinget. Det nytter ikke noget, at vi udelukkende lader Danmark tale vores sag på disse områder. Vi skal markere os og blive en vigtig stemme.

Grønland har brug for en politisk moden og ansvarlig ambassadør
Jeg vil på vegne af det grønlandske folk arbejde for større international politisk indflydelse med udgangspunkt i folketings-arbejdet. Jeg tør godt at være den repræsentant, der kan “spise jordbær” med de store og jeg vil gå i udfordrende og resultatgivende dialog med de danske politikere på et ligeværdigt niveau. Jeg tror på dialog fremfor konfrontation. Jeg tror på fremsyn fremfor tilbageblik.